Банк реквизиттері

«Алматы технология-экономикалық колледжі»ЖШС
БИН:200440006738
БИК: KCJBKZKX
KБЕ:17
Счет текущий: KZ858562203108309615
Банк Центр Кредит
Алматы қ., 050000, Қазақстан, Алматы қ., Алмалы ауданы, Бөгенбай батыр к-сі, 176 үй.