Колледж директоры

Увакасова Гульшат Татымкожановна

Техникалық-экономикалық колледж директорына сұрақ жолдау үшін төменде көрсетілген барлық тармақтарды толтыруыңызды сұраймыз.Ескертеміз. Сіздің хат қабылданады , бірақ жарияланбауы мүмкін. Бұл Сіздің хатыңызды модератор тексергеннен кейін ғана мүмкін болады. Осыған байланысты, сіздің хатыңыздың дұрыс мазмұнына назар аударуыңызды сұраймыз.