«Технологиялық-экономикалық колледжге» оқуға түсу туралы

өтінішке  кіретін тіркемелер

  •  жалпы орта білім туралы құжаттың түпнұсқасы қосымшасымен бірге;
  • Жеке куәліктің көшірмесі;
  • № 086-У нысанындағы медициналық анықтама флюрографиясымен (I және II

топтағы мүгедектер мен бала кезінен мүгедектер үшін, медициналық және әлеуметтік

сараптаманың қорытындысы);

  • 063 екпе картасы (медициналық анықтама);
  • 3 × 4 өлшемдегі 8 фотосурет;
  • ХҚКО-нан мекен-жайы туралы ақпарат

Өтініш берушілердің өтініштері білім беру   ұйымдарын тіркеу формалары бойынша тіркеу журналдарында тіркеледі.

Өтініш берушілердің өтініштері білім беру ұйымдарын тіркеу формалары бойынша тіркеу журналдарында тіркеледі.

Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар өздерінің мәртебесін айқындайтын құжатты, тұрғылықты жері бойынша тіркеу туралы жазбаны:

1) шетелдік – шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға арналған рұқсаты;

2) азаматтығы жоқ адам – ​​азаматтығы жоқ адамның куәлігі;

3) босқын – босқын куәлігі;

4) баспана іздеуші – баспана іздеген адамның куәлігі;

5) оралман – оралман куәлігі.

Жұмыс уақытында Қабылдау комиссиясы шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттарды қатаң қабылдайды. 2008 жылғы 10 қаңтардағы № 8 білім беру құжаттарын тану және нострификациялау Ережесінің 13 және 22-тармақтарында:

1) білім туралы құжаттың түпнұсқасы;

2) білім туралы құжатқа (түпнұсқа) келесі мәліметтермен толықтырылады: білім беру пәндерінің және практикасының сағаттарының, алынған қорытынды бағалардың, курстық және біліктілік жұмыстарының түлектерінің, білім беру процесінің басқа компоненттерінің саны;

3) білім туралы құжаттың және оның қосымшаларының мемлекеттік және / немесе орыс тіліне нотариалды куәландырылған аудармасы. Өткізуді сертификаттауды Қазақстан Республикасының аумағында нотариус немесе құжат шығарылған елде Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметі жүзеге асырады. Кейбір жағдайларда (мысалы, прецедент тану кезінде), аударма аумағында құжат шығарылған мемлекеттегі Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметімен ұсынылуы мүмкін;

4) білім туралы құжаттың иесінің жеке басын куәландыратын құжаттың нотариалды куәландырылған көшірмесі мемлекеттік және / немесе орыс тіліне аударылады;

5) білім беру мекемесінің мөрімен куәландырылған негізгі орта, жалпы орта білім туралы мемлекеттік нормативтік құжаттарды қоспағанда, білім туралы құжат беретін білім беру ұйымының лицензиясының және / немесе аккредиттеу туралы куәліктің көшірмесі (қажет болған кезде мемлекеттік және / немесе орыс тіліне нотариалды куәландырылған аударма)
Білім беру ұйымдары берген осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген құжаттар апостиль етілуі немесе заңдастырылуы тиіс.

Жоғарыда аталған құжаттардың толық пакетінсіз тану және нострификация рәсімін жүргізу мүмкін емес.

Оқуға қабылдау қорытындылары бойынша жоғары оқу орындары жоғарыда аталған құжаттарды ағымдағы жылдың 1 қазанына дейін ҚР БҒМ насихаттау және нострификациялау рәсіміне орталықтандырылған түрде тапсыруға міндетті.